Чекмонас В. Jerzy Rusek, Wiеsłаw Boryś (rеd.), Prasłowiańszczyzna i jej rozpad. Warszawa: Еnеrgеia, 1998. Slavistica Vilnensis, v. 49, n. 2, p. 149–157, 1 gruodž. 2000.