Чекмонас В. Iryda Grek–Pabisowa, Staroobrzędowcy. Szkice z historii, języka, obyczajów. Wybór prac z okazji 45–lecia pracy naukowej. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy (SOW). Warszawa, 1999. Slavistica Vilnensis, v. 49, n. 2, p. 161–169, 1 gruodž. 2000.