Ушинскене В. Józef Porayski-Pomsta (ed.), Sytuacja językowa na Wileńszczyźnie: Materiały sympozjum “Socjo- i psycholingwistyczne uwarunkowania sytuacji językowej w Wilnie i na Wileńszczyźnie” (Warszawa, 16–18 października 1997 roku). Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 1999. Slavistica Vilnensis, v. 49, n. 2, p. 175–178, 1 gruodž. 2000.