Łapicz C. Transkrypcja czy transliteracja tekstów muzułmanów litewsko-polskich pisanych alfabetem arabskim? (Wprowadzenie do dyskusji). Slavistica Vilnensis, v. 54, n. 2, p. 207–219, 1 gruodž. 2009.