Misiak M. Językowy obraz DOMU w etnolekcie łemkowskim. Analiza danych słownikowych. Slavistica Vilnensis, v. 60, p. 61-74, 25 bal. 2016.