Keršulytė E. Vilniuje saugomų kirilinių rankraštinių knygų chronologinė apžvalga. Slavistica Vilnensis, v. 60, p. 269-282, 25 bal. 2016.