Чекмонас, Валерий. 2000. „Jerzy Rusek, Wiеsłаw Boryś (rеd.), Prasłowiańszczyzna I Jej Rozpad. Warszawa: Еnеrgеia, 1998“. Slavistica Vilnensis 49 (2), 149–157. https://doi.org/10.15388/SV.2000.23130.