Ушинскене, Виктория. 2000. „Józef Porayski-Pomsta (ed.), Sytuacja językowa Na Wileńszczyźnie: Materiały Sympozjum “Socjo- I Psycholingwistyczne Uwarunkowania Sytuacji językowej W Wilnie I Na Wileńszczyźnie” (Warszawa, 16–18 Października 1997 roku). Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 1999“. Slavistica Vilnensis 49 (2), 175–178. https://doi.org/10.15388/SV.2000.23134.