Łapicz, Czesław. 2009. „Transkrypcja Czy Transliteracja tekstów muzułmanów Litewsko-Polskich Pisanych Alfabetem Arabskim? (Wprowadzenie Do Dyskusji)“. Slavistica Vilnensis 54 (2), 207–219. https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/26897.