Misiak, Małgorzata. 2016. „Językowy Obraz DOMU W Etnolekcie łemkowskim. Analiza Danych słownikowych“. Slavistica Vilnensis 60 (balandžio), 61-74. https://doi.org/10.15388/SlavViln.2015.60.9931.