Konickaja J. (2020) „Redakcinė kolegija ir turinys“, Slavistica Vilnensis, 65(1), p. 1-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/19799 (žiūrėta: 18spalio2021).