Konickaja J. ir Stundžienė B. (2020) „Birutė Jasiūnaitė. Lietuvių velniavardžiai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018. 312 p. ISBN 978-609-07-0090-7“, Slavistica Vilnensis, 65(1), p. 145-151. doi: 10.15388/SlavViln.2020.65(1).42.