Чекмонас В. (2000) „Jerzy Rusek, Wiеsłаw Boryś (rеd.), Prasłowiańszczyzna i jej rozpad. Warszawa: Еnеrgеia, 1998“, Slavistica Vilnensis, 49(2), p. 149–157. doi: 10.15388/SV.2000.23130.