Ушинскене В. (2000) „Józef Porayski-Pomsta (ed.), Sytuacja językowa na Wileńszczyźnie: Materiały sympozjum “Socjo- i psycholingwistyczne uwarunkowania sytuacji językowej w Wilnie i na Wileńszczyźnie” (Warszawa, 16–18 października 1997 roku). Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawsk“, Slavistica Vilnensis, 49(2), p. 175-178. doi: 10.15388/SV.2000.26248.