Łapicz C. (2009) „Transkrypcja czy transliteracja tekstów muzułmanów litewsko-polskich pisanych alfabetem arabskim? (Wprowadzenie do dyskusji)“, Slavistica Vilnensis, 54(2), p. 207–219. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/26897 (žiūrėta: 27rugsėjo2022).