Misiak M. (2016) „Językowy obraz DOMU w etnolekcie łemkowskim. Analiza danych słownikowych“, Slavistica Vilnensis, 600, p. 61-74. doi: 10.15388/SlavViln.2015.60.9931.