Davlevič M. (2016) „O nowszych złożeniach w języku prasy polskiej na Litwie“, Slavistica Vilnensis, 600, p. 87-100. doi: 10.15388/SlavViln.2015.60.9933.