Kulwicka-Kamińska J. (2016) „Tefsir z Olity — uwagi językoznawcy“, Slavistica Vilnensis, 600, p. 159-176. doi: 10.15388/SlavViln.2015.60.9939.