Keršulytė E. (2016) „Vilniuje saugomų kirilinių rankraštinių knygų chronologinė apžvalga“, Slavistica Vilnensis, 600, p. 269-282. doi: 10.15388/SlavViln.2015.60.9944.