Kulwicka-Kamińska J. (2016) „Święte księgi żydów, chrześcijan i muzułmanów w słowiańskim kręgu kulturowym“, Slavistica Vilnensis, 600, p. 335-339. doi: 10.15388/SlavViln.2015.60.9950.