[1]
Konickaja J., „Bibliografiniai duomenys“, SV, t. 64, nr. 1, p. 175, lapkr. 2019.