[1]
Чекмонас В., „Jerzy Rusek, Wiеsłаw Boryś (rеd.), Prasłowiańszczyzna i jej rozpad. Warszawa: Еnеrgеia, 1998“, SV, t. 49, nr. 2, p. 149–157, gruodž. 2000.