[1]
Чекмонас В., „Iryda Grek–Pabisowa, Staroobrzędowcy. Szkice z historii, języka, obyczajów. Wybór prac z okazji 45–lecia pracy naukowej. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy (SOW). Warszawa, 1999“, SV, t. 49, nr. 2, p. 161–169, gruodž. 2000.