[1]
Ушинскене В., „Józef Porayski-Pomsta (ed.), Sytuacja językowa na Wileńszczyźnie: Materiały sympozjum “Socjo- i psycholingwistyczne uwarunkowania sytuacji językowej w Wilnie i na Wileńszczyźnie” (Warszawa, 16–18 października 1997 roku). Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 1999“, SV, t. 49, nr. 2, p. 175–178, gruodž. 2000.