[1]
Konickaja J., „Bibliografiniai duomenys“, SV, t. 66, nr. 1, p. 155, lapkr. 2021.