[1]
Łapicz C., „Transkrypcja czy transliteracja tekstów muzułmanów litewsko-polskich pisanych alfabetem arabskim? (Wprowadzenie do dyskusji)“, SV, t. 54, nr. 2, p. 207–219, gruodž. 2009.