[1]
Misiak M., „Językowy obraz DOMU w etnolekcie łemkowskim. Analiza danych słownikowych“, SV, t. 60, p. 61-74, bal. 2016.