[1]
Davlevič M., „O nowszych złożeniach w języku prasy polskiej na Litwie“, SV, t. 60, p. 87-100, bal. 2016.