[1]
Keršulytė E., „Vilniuje saugomų kirilinių rankraštinių knygų chronologinė apžvalga“, SV, t. 60, p. 269-282, bal. 2016.