Fedorovič I. „Dramaty Stanisława Wyspiańskiego Na Scenie Teatru Polskiego W Wilnie Na początku XX Wieku“. Slavistica Vilnensis, T. 61, 2017 m.balandžio, p. 173-86, doi:10.15388/SlavViln.2016.61.10650.