Ušinskienė V. „Księga Akt Grodzkich Trockich [1660–1661] Ze zbiorуw Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego“. Slavistica Vilnensis, T. 58, nr. 2, 2013 m.sausio, p. 161-82, doi:10.15388/SlavViln.2013.2.1429.