Miškinienė G. „Lina Lieparskienė, Arūnas Baltėnas. Vietiniai. Nepaprasta Kelionė į Trakų kraštą“. Slavistica Vilnensis, T. 64, nr. 2, 2019 m.gruodžio, p. 148-51, doi:10.15388/SlavViln.2019.64(2).28.