Konickaja J., ir Stundžienė B. „Birutė Jasiūnaitė. Lietuvių velniavardžiai. Vilnius: Vilniaus Universiteto Leidykla, 2018. 312 P. ISBN 978-609-07-0090-7“. Slavistica Vilnensis, T. 65, nr. 1, 2020 m.rugsėjo, p. 145-51, doi:10.15388/SlavViln.2020.65(1).42.