Чекмонас В. „Iryda Grek–Pabisowa, Staroobrzędowcy. Szkice Z Historii, języka, obyczajów. Wybór Prac Z Okazji 45–lecia Pracy Naukowej. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy (SOW). Warszawa, 1999“. Slavistica Vilnensis, T. 49, nr. 2, 2000 m.gruodžio, p. 161–169, doi:10.15388/SV.2000.23132.