Ушинскене В. „Józef Porayski-Pomsta (ed.), Sytuacja językowa Na Wileńszczyźnie: Materiały Sympozjum “Socjo- I Psycholingwistyczne Uwarunkowania Sytuacji językowej W Wilnie I Na Wileńszczyźnie” (Warszawa, 16–18 Października 1997 roku). Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 1999“. Slavistica Vilnensis, T. 49, nr. 2, 2000 m.gruodžio, p. 175–178, doi:10.15388/SV.2000.23134.