Łapicz C. „Transkrypcja Czy Transliteracja tekstów muzułmanów Litewsko-Polskich Pisanych Alfabetem Arabskim? (Wprowadzenie Do Dyskusji)“. Slavistica Vilnensis, T. 54, nr. 2, 2009 m.gruodžio, p. 207–219, https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/26897.