Misiak M. „Językowy Obraz DOMU W Etnolekcie łemkowskim. Analiza Danych słownikowych“. Slavistica Vilnensis, T. 60, 2016 m.balandžio, p. 61-74, doi:10.15388/SlavViln.2015.60.9931.