Kulwicka-Kamińska J. „Tefsir Z Olity — Uwagi językoznawcy“. Slavistica Vilnensis, T. 60, 2016 m.balandžio, p. 159-76, doi:10.15388/SlavViln.2015.60.9939.