Keršulytė E. „Vilniuje Saugomų Kirilinių rankraštinių Knygų Chronologinė apžvalga“. Slavistica Vilnensis, T. 60, 2016 m.balandžio, p. 269-82, doi:10.15388/SlavViln.2015.60.9944.