Kulwicka-Kamińska J. „Święte księgi żydów, chrześcijan I muzułmanów W słowiańskim kręgu Kulturowym“. Slavistica Vilnensis, T. 60, 2016 m.balandžio, p. 335-9, doi:10.15388/SlavViln.2015.60.9950.