Ушинскене, Виктория. „Józef Porayski-Pomsta (ed.), Sytuacja językowa Na Wileńszczyźnie: Materiały Sympozjum “Socjo- I Psycholingwistyczne Uwarunkowania Sytuacji językowej W Wilnie I Na Wileńszczyźnie” (Warszawa, 16–18 Października 1997 roku). Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 1999“. Slavistica Vilnensis 49, no. 2 (gruodžio 1, 2000): 175–178. žiūrėta sausio 25, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/23134.