Misiak, Małgorzata. „Językowy Obraz DOMU W Etnolekcie łemkowskim. Analiza Danych słownikowych“. Slavistica Vilnensis 600 (balandžio 25, 2016): 61-74. žiūrėta gegužės 24, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/9931.