1.
Fedorovič I. Dramaty Stanisława Wyspiańskiego na scenie teatru polskiego w Wilnie na początku XX wieku. SV [Prieiga per internetą]. 2017 m.balandžio13 d. [žiūrėta 2022 m.sausio17 d.];610:173-86. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/10650