1.
Sapozhnikova GN. Сколько польских житий из “Żywotów świętych” Петра Скарги было переведено восточными славянами. SV [Prieiga per internetą]. 2019 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės19 d.];64(2):42-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/16826