1.
Konickaja J, Stundžienė B. Birutė Jasiūnaitė. Lietuvių velniavardžiai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018. 312 p. ISBN 978-609-07-0090-7. SV [Prieiga per internetą]. 2020 m.rugsėjo24 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo28 d.];65(1):145-51. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/19805