1.
Чекмонас В. Jerzy Rusek, Wiеsłаw Boryś (rеd.), Prasłowiańszczyzna i jej rozpad. Warszawa: Еnеrgеia, 1998. SV [Prieiga per internetą]. 2000 m.gruodžio1 d. [žiūrėta 2022 m.sausio17 d.];49(2):149–157. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/23130