1.
Чекмонас В. Iryda Grek–Pabisowa, Staroobrzędowcy. Szkice z historii, języka, obyczajów. Wybór prac z okazji 45–lecia pracy naukowej. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy (SOW). Warszawa, 1999. SV [Prieiga per internetą]. 2000 m.gruodžio1 d. [žiūrėta 2022 m.sausio17 d.];49(2):161–169. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/23132