1.
Ушинскене В. Józef Porayski-Pomsta (ed.), Sytuacja językowa na Wileńszczyźnie: Materiały sympozjum “Socjo- i psycholingwistyczne uwarunkowania sytuacji językowej w Wilnie i na Wileńszczyźnie” (Warszawa, 16–18 października 1997 roku). Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawsk. SV [Prieiga per internetą]. 2000 m.gruodžio1 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio2 d.];49(2):175-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/26248