1.
Łapicz C. Transkrypcja czy transliteracja tekstów muzułmanów litewsko-polskich pisanych alfabetem arabskim? (Wprowadzenie do dyskusji). SV [Prieiga per internetą]. 2009 m.gruodžio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo27 d.];54(2):207–219. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/26897