1.
Misiak M. Językowy obraz DOMU w etnolekcie łemkowskim. Analiza danych słownikowych. SV [Prieiga per internetą]. 2016 m.balandžio25 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės24 d.];600:61-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/9931